1. pasaules karš

1914. g. 1. augustā Vācija pieteica karu Krievijai. Sākas Pirmais pasaules karš, kas iznīcina Rīgas rūpniecību un apklusina straujo dzīves ritmu. No Rīgas bēgļu gaitās dodas gadrīz divas trešdaļas pilsētas iedzīvotāju. Vācu armijai okupējot Kurzemi, Rīgā nodibinās astoņi latviešu strēlnieku bataljoni, kas pierāda augsti vērtējamas latvju karavīru kaujas spējas un to varonība tiek cildināta tālu ārpus mūsu zemes robežām.
1917.g. februārī Krievijā izceļas rovolūcija.
1917.g. 2. septembrī vācu armija pie Ikšķiles pārgāja Daugavu un nākošajā dienā vācieši okupēja Rīgu.  1918.g. 20. martā Rīgas dome nolemj lūgt Vācijas ķeizaru pievienot Rīgu Vācijai. Arī Brestļitovskas miera līgums starp Padomju Krieviju un Vāciju paredz, ka Rīga ir Vācijas sastāvdaļa. Tikai vēlāk noslēgtais Verseļas miera līgums atcēla Brestļitovsas miera līguma noteikumus.
1918. g. arī Vācijā notiek revolūcija, ķeizars atkāpjas no troņa.