• Cīņa

  Apakštituls:
  Balt[ijas] Latv[iešu] sociāldemokr[ātiskās] strādnieku organizāc[ijas] izdevums;
  ar 1904.g. Nr.4 (jūn.) - Latv[iešu] Sociāldemokr[ātiskās] strādnieku partijas izdevums;

  Izdošanas laiks: 1904. – 1915.;

  Izdošanas vieta: Rīga;

  Periodiskums:
  Iznāca 1 reizi mēnesī; ar 1904.g. Nr.9 (nov./dec.) - neregulāri;

  Apjoms:
  10 - 16 lpp.;
  ar 1904.g. Nr.4 (jūn.) – 8 - 24 sl.;
  ar 1905.g. Nr.17 (16.jūl.) – 4 - 96 lpp.;