• Rīgas Apskats

  Apakštituls:   Politiska, literāriska un zinātniska dienas avīze
  Izdošanas laiks:   1907. Nr.1 (15.dec.) – 1911. Nr.2 (15.jūn.)
  Izdošanas vieta:   Rīga
  Periodiskums:   Iznāca katru dienu, izņemot svētdienas un augstāko svētku dienas (6 reizes nedēļā)
  Apjoms:   4 - 14 lpp.
  Fiziskais raksturojums:   55 cm